Rada Seniorów w Bychawie

image_pdfimage_print

2017-09-15 rada seniorow bychawa 650

Rada Senorów skałda się z 15 osób

 

11 członków wybranych podczas tajnego głosowania:

 1. Jadwiga Grzesiak 
 2. Zofia Kula
 3. Ryszard Krawczyk
 4. Tadeusz Rybaczek
 5. Cecylia Rachwał 
 6. Barbara Gęba
 7. Teresa Michalewska
 8. Marianna Jaruga
 9. Stanisława Wójcik
 10. Krystyna Plewa
 11. Maria Mierzwa

 

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie

Jerzy Rybaczek – radny

 

Przedstawiciel sołtysów Gminy Bychawa

Mirosław Grzesiak – sołtys Wandzina

 

Przedstawiciel bychawskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych:

Ewa Rębecka – przewodnicząca Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych

 

Osoba wskazana przez burmistrza Bychawy:

Teresa Szopa – kierownik Osrodka Pomocy Społecznej w Bychawie