XLI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca (środa) 2022 r. o godz. 15.00

Informuję, że XLI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 10.30
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 3. Przyjęcie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do

Czytaj więcej...

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 maja (środa) 2022 r.

Informuję, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 maja (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 4 maja 2022 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata
Czytaj więcej...

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 marca (środa) 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

Informuję, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 marca (środa) 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2022

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 30 marca 2022 r. (środa) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) rozpatrzenia petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego,

Czytaj więcej...

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 11 lutego (piątek) 2022 r.

Informuję, że XXXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 11 lutego (piątek) 2022 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 roku, głównym tematem będzie przyjęcie uchwały budżetowej na obecny rok

Informuję, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 26 stycznia (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...