Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 26 czerwca 2024 r.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 26 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 28 maja 2024 r.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 28 maja 2024 r. (wtorek) godz. 11:00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 20 maja 2024 r.

Komisja rewizyjna – 20 maja 2024 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji rewizyjnej.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bychawa za rok 2023.
4. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bychawy.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zakończenie obrad.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 23 kwietnia 2024 r.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) godz. 8.30
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Czytaj więcej...