LIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 24 stycznia 2024 r.

Informuję, że LIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 24 stycznia (środa) 2024 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. 

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Sprawozdanie burmistrza

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 17 stycznia, 19 stycznia, 22 stycznia 2024 r.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 17 stycznia 2024 r. (środa) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2024.
  2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2024.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Czytaj więcej...

LVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 28 grudnia 2023 r.

Informuję, że LVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 grudnia (czwartek) 2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między
Czytaj więcej...

Prezentacja projektu budżetu gminy na 2024 rok! – LVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie

Za nami LVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie, której głównym punktem porządku obrad było przedstawienie projektu budżetu gminy na nadchodzący rok 2024.

W trakcie sesji podjęto także kluczowe decyzje, m.in. Gmina Bychawa przystąpi do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, co

Czytaj więcej...

LIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 21 lipca (piątek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

Informuję, że LIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 21 lipca (piątek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności
Czytaj więcej...