XLVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 listopada (środa) 2022 r.

Informuję, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 listopada (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Wręczenie nagród Burmistrza Bychawy za:
Czytaj więcej...

XLV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 8 listopada (wtorek) 2022 r.

Informuję, że XLV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 8 listopada (wtorek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

XLIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 października (środa) 2022 r. o godz. 15.00

Informuję, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 października (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Funkcjonowanie
Czytaj więcej...

XLIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 września (środa) 2022 r.

Informuję, że XLIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 września (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

XLII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 sierpnia (środa) 2022 r. o godz. 15.00

Informuję, że XLII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 sierpnia (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
  1. Zgłaszanie interpelacji.
  1. Sprawozdanie burmistrza z działalności
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2022

Komisja do spraw oświaty – 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2022/2023.
 2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego- objazd szkół.
Czytaj więcej...

XLI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca (środa) 2022 r. o godz. 15.00

Informuję, że XLI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 10.30
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 3. Przyjęcie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do

Czytaj więcej...

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 maja (środa) 2022 r.

Informuję, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 maja (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie
Czytaj więcej...