Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2023

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2023

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 24 lutego 2023 r. (piątek) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia

Czytaj więcej...

XLIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 stycznia (wtorek) 2023 r.

Informuję, że XLIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 stycznia (wtorek) 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
Czytaj więcej...

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 stycznia (środa) 2023 r.

Informuję, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 stycznia (środa) 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
Czytaj więcej...