XXXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 13 września (poniedziałek) 2021 r

Informuję, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 13 września (poniedziałek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2021

Komisja do spraw budżetu i finansów – 13 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Czytaj więcej...

XXXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 25 sierpnia (środa) 2021 r.

Informuję, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 25 sierpnia (środa) 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2021

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy- 25 sierpnia 2021 r. godz. 11.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 3. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 30 czerwca (środa) 2021 r. o godz. 13.00

Informuję, że XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 30 czerwca (środa) 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2021

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 8.00
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań w celu zaniechania sprzedaży działek stanowiących własność gminy Bychawa w celu powstania spalarni odpadów.
 2. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 maja (środa) 2021 r. o godz. 15.00

Informuję, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 maja (środa) 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z
Czytaj więcej...

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 4 maja (wtorek) 2021 r. o godz. 8.45

Informuję, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 4 maja (wtorek) 2021 r. o godz. 845   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Przewodniczący Rady

Porządek obrad:

1 . Otwarcie obrad.

2. Zgłaszanie

Czytaj więcej...