Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 6 marca 2024 r.

image_pdfimage_print

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 6 marca 2024 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia programu osłonowego Gminy Bychawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
  • b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 6 marca 2024 r. (środa) godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bychawa na lata 2020-2023”
  • b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
  • c) Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 6 marca 2024 r. (środa) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • c)wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  • d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2024 roku,
  • e) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bychawa na lata 2020-2023”,
  • e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 6 marca 2024 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • a) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bychawa lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg,
  • b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  • c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
  • d) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
  • e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.