Przeciw uzależnieniom i przemocy

image_pdfimage_print

Mając na uwadze rozpowszechnienie uzależnień od substancji psychoaktywnych i obserwując długofalowe niekorzystne skutki ich oddziaływania na społeczeństwo, gmina Bychawa podejmuje działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie powyższego zjawiska. Jednym z działań jest stworzenie i zapoznanie Państwa z zakładką „Przeciw uzależnieniom i przemocy”, na której znajdą Państwo informacje o bieżących wydarzeniach, podejmowanych działaniach na terenie Gminy Bychawa oraz informacje o  jednostkach działających na rzecz pomocy osobom uzależnionym.

JEDNOSTKI POMOCOWE

Na terenie Gminy Bychawa działają następujące jednostki na rzecz pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz  doznającym  przemocy:

  1. Poradnia Leczenia Uzależnień – SP ZOZ Bychawa, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, czynna od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-15.00. Tel: 81 5660031.
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, czynny od poniedziałku do piątku w godz: 7.15-15.15. Tel: 815 660 127.
  3. Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Bychawie ul. M. J. Piłsudskiego 22, czynny we wtorki i czwartki w godz: 10.00-14.00. Tel: 81 5660031.
  4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie ul. M. J. Piłsudskiego 22 – posiedzenia komisji odbywają się w ostatni wtorek miesiąca w godzinach 15.30-17.30.
  5. Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików ,,Pogoda Ducha” – Mittingi AA odbywają się w każdy piątek przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22 (wejście od tyłu budynku) w godz: 16.00-18.00.

Tablica ogłoszeń: