Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych – szkolenie

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie:

,,Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych”

Spotkanie będzie dotyczyło prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Jest adresowane do mieszkańców, przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedawców napojów alkoholowych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat przepisów prawnych i nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także konsekwencji społecznych i prawnych spożywania alkoholu.

Podczas spotkania omówione będą również zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie w dniu 17 października br. w godzinach 15.30-17.30.

Osoba prowadząca szkolenie – Pan dr Ireneusz Siudem – specjalista, wieloletni praktyk z zakresu profilaktyki uzależnień. Posiada rekomendacje PARPA do prowadzenia szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

z poważaniem Janusz Urban, Burmistrz Bychawy