„Dobry Start 300+” – dyżury ekspertów w Bychawie – od 10 do 13 godziny – 20 października 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze do końca listopada przyjmuje wnioski o świadczenie „Dobry Start 300+”. Pomocy w składaniu wniosków będzie udzielał w najbliższych dniach w Zwierzyńcu, Bychawie, Nałęczowie, Kraśniku i Lublinie.

„Dobry Start” to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla

Czytaj więcej...

Ruszył nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków dla samorządów terytorialnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Przypominamy, że Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia

Czytaj więcej...

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń!
Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę…
Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydanie albumu Bychawa dawna – przeszłość zamknięta w fotografii”

Znak OSSO.526.32.2021 Data utworzenia 2021-10-18 Obowiązujący 2021-10-18 – 2021-10-25

Opis

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 15 października 2021 r. Bychawskie

Czytaj więcej...

Zatwierdzona lista projektów budżetu obywatelskiego do realizacji w roku 2022

LISTA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY BYCHAWA WRAZ Z ILOŚCIĄ ODDANYCH GŁOSÓW (REALIZACJA W 2022 R.)

1. W wyniku procedury głosowania nad budżetem obywatelskim Gminy Bychawa w roku 2021 (z realizacją w 2022 r.) oddano następującą liczbę głosów na poszczególne projekty:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 11 października 2021 r. Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 października 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne”, ul. Szkolna 19, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Śladami

Czytaj więcej...