FESTYN RODZINNY 17 września 2021 roku – zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „AKTYWNE”

Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „AKTYWNE” zaprasza na FESTYN RODZINNY

„Pożegnanie lata”

organizowany w ramach Narodowego Programu #SZCZEPIMY SIĘ Z KGW

piątek 17 września 2021 r.

godz. 16.00 – 24.00

WSTĘP BEZPATNY

Plac przy Bychawskim Centrum Kultury i SP ZOZ

Czytaj więcej...

Pracownicy ZUS w placówce Poczty Polskiej pomogą w złożeniu wniosku o 300+ we wtorek 14 września

Dyżury ZUS o świadczeniu „Dobry Start 300+”

Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 300 zł na wyprawkę szkolną? Skorzystaj z pomocy pracowników ZUS, którzy pojawią się na dyżurach w kolejnych miejscowościach województwa lubelskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżury tam, gdzie nie

Czytaj więcej...

X EDYCJA TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA

W pierwszej połowie września w Bychawie odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Bychawy. Celem przyświecającym organizatorom była promocja zdrowego stylu życia i aktywne spędzanie wolnego czasu. Rozgrywki mogły się odbyć dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

Znak OSSO.526.26.2021. Data utworzenia 2021-09-10. Obowiązujący 2021-09-10 – 2021-09-20

Opis

OSSO. 526.26.2021, Bychawa, dnia 10 września 2021 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Data utworzenia: 2021-09-08 Obowiązujący: 2021-09-08 – 2021-09-22

Opis

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Działając na podstawie uchwały NR LIV/325/10 Rady Miejskiej w

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem

Czytaj więcej...

XXXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 13 września (poniedziałek) 2021 r

Informuję, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 13 września (poniedziałek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2021

Komisja do spraw budżetu i finansów – 13 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.15

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Sprawy  bieżące.

Czytaj więcej...

Świadczenia dla uczniów – Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 2021/2022 – należy złożyć w terminie do 15 września 2021 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Bychawa,

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych ze środków budżetu Gminy Bychawa

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 7  „Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjętego uchwałą nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ogłasza się nabór

Czytaj więcej...