LXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 23 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że LXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 kwietnia (wtorek) 2024 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości budynkowej,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
e) utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Uroczyste podziękowania związane z kończącą się VIII kadencją samorządu.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – KLIKNIJ TUTAJ!