Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 23 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) godz. 8.30
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.


Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) godz. 9.30
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości budynkowej,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.