Diagnoza używania substancji psychoaktywnych, problemów uzależnień oraz związanych z nimi zagrożeń społecznych na terenie miasta i gminy Bychawa

© Ireneusz Siudem – Towarzystwo Nowa Kuźnia – 2018

Wstęp

W raporcie przedstawiono analizę wyników badań dotyczących podstawowych problemów społecznych w środowisku osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej w gminie Bychawa. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko używania substancji psychoaktywnych, problem uzależnień

Czytaj więcej...

Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych – szkolenie

Burmistrz Bychawy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie:

,,Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych”

Spotkanie będzie dotyczyło prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Jest adresowane do mieszkańców, przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż

Czytaj więcej...