LIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 24 stycznia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że LIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 24 stycznia (środa) 2024 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. 

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2024 rok,

b) wieloletniej prognozy finansowej,

c) uchwały budżetowej na rok 2024,

d) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.

5. Apel Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie obrony interesów polskich przedsiębiorców branży transportowej w kontekście sytuacji na granicy z Ukrainą.

6. Apel Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie obrony interesów polskich rolników w kontekście sytuacji na granicy z Ukrainą.

7. Sprawy organizacyjne.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – KLIKNIJ TUTAJ!