Założenie jadłodzielni, Karta Seniora, realizacja projektów dla seniorów – to główne zagadnienia omawiane 2 czerwca 2022 roku podczas obrad Gminnej Rady Seniorów.

Wśród zaproszonych gości obecny był Burmistrz Bychawy Janusz Urban. Po raz pierwszy w posiedzeniu uczestniczył Radny Mateusz Wróblewski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie.

Jadłodzielnie to miejsca – lodówki, w których można podzielić się jedzeniem. Tu można zostawić to, co

Czytaj więcej...

I wyborcze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bychawie – czerwiec 2016

Na podstawie §7 oraz § 8 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Bychawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bychawie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub z 2016 r. poz. 1906) zwołuję I wyborcze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:

 

Czytaj więcej...

Czy w Bychawie powstanie Gminna Rada Seniorów?

Taką możliwość stwarza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.

Pojawił się w niej zapis, który w sposób jasny i klarowny przedstawia sytuację osób starszych – Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Seniorzy stanowią ważną grupę obywateli, których

Czytaj więcej...