Założenie jadłodzielni, Karta Seniora, realizacja projektów dla seniorów – to główne zagadnienia omawiane 2 czerwca 2022 roku podczas obrad Gminnej Rady Seniorów.

Wśród zaproszonych gości obecny był Burmistrz Bychawy Janusz Urban. Po raz pierwszy w posiedzeniu uczestniczył Radny Mateusz Wróblewski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie.

Jadłodzielnie to miejsca – lodówki, w których można podzielić się jedzeniem. Tu można zostawić to, co przygotowaliśmy lub kupiliśmy – w nadmiarze, albo od razu z myślą o zostawieniu dla innych. Z jadłodzielni można też wziąć to, czego potrzebujemy. Dzięki jadłodzielniom wspólnie ratujemy żywność przed zmarnowaniem. Seniorzy dyskutowali nad tym, gdzie w Bychawie umiejscowić taką jadłodzielnię i w jaki sposób pozyskać ratowników żywności – czyli jak zorganizować jej zbyt, szukać firm, sklepów i osób, które chcą podzielić się jedzeniem i osób które zaangażują się w realizację projektu.

Drugą część obrad zdominowało omówienie przygotowania Bychawskiej Karty Seniora. Odbyła się debata o tym w jaki sposób promować kartę wśród lokalnej społeczności oraz jak zaangażować lokalnych przedsiębiorców.

Radny Mateusz Wróblewski zasygnalizował problem nieoznakowanych rowerzystów poruszających się po naszych drogach, którzy stanowią ogromne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Na zakończenie obrad Burmistrz Bychawy przedstawił najbliższe plany inwestycyjne. Mówił o budowie nowych parkingów – tak potrzebnych w Bychawie, budowie dworca autobusowego, rozbudowie biblioteki, remoncie sali widowiskowej BCK i modernizacji lokalnych dróg.