I wyborcze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bychawie – czerwiec 2016

Na podstawie §7 oraz § 8 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Bychawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bychawie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub z 2016 r. poz. 1906) zwołuję I wyborcze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Wystąpienie Burmistrza Bychawy.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór członków do Gminnej Rady Seniorów.

 

 • zgłaszanie kandydatów
 • przeprowadzenie głosowania
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

5. Wybór Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów:

 

 • zgłaszanie kandydatów
 • przeprowadzenie głosowania
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

 

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Bychawie:

 • zgłaszanie kandydatów
 • przeprowadzenie głosowania
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

7. Wybór Sekretarza Gminnej Rady Seniorów w Bychawie:

 • zgłaszanie kandydatów
 • przeprowadzenie głosowania
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

 

8. Przekazanie przez Burmistrza Bychawy prowadzenie sesji wybranemu Przewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów w Bychawie.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Burmistrz Bychawy 

Janusz Urban