Przebudowa drogi gminnej nr 107226L w miejscowości Zaraszów

image_pdfimage_print

– informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego


– rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


-nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 107226L w miejscowości Zaraszów


– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

 – wartość dofinansowania: 354 006,06 zł

 – całkowita wartość zadania: 590 010,11 zł


– data podpisania umowy o dofinansowanie zadania:

– 8 listopad 2023 r.


-krótki opis zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 107226L w miejscowości Zaraszów na odcinku 532 mb począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2297L. Charakterystyka drogi: klasa drogi D, przekrój 1×1 z mijankami, szerokość pasa ruchu 4 m, pobocze gruntowe ulepszone kruszywem szer. 0,75 m obustronne (przy mijankach 0,5 m), jezdnia asfaltowa.

Planowane roboty budowlane: wzmocnienie podbudowy kamieniem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie warstw asfaltowych, wyrównanie istniejących zjazdów kruszywem , wykonanie elementów organizacji ruchu.