Przebudowa drogi Bychawa-Olszowiec-Romanów – kontynuacja inwestycji!

image_pdfimage_print

Trwa II etap przebudowy drogi powiatowej Bychawa-Olszowiec-Romanów!

W ramach kontynuacji tej inwestycji o łącznej wartości 8 734 415,05 zł z dofinansowaniem z Powiatu Lubelskiego wykonany zostanie dalszy ciąg nawierzchni w miejscowości Romanów do granicy z Gminą Krzczonów.

Wspomniana gmina także uczestniczy w przebudowie tej drogi, co oznacza, że odnowione zostanie połączenie od Bychawy przez Olszowiec, Romanów aż do drogi wojewódzkiej w miejscowości Piotrków!


opracowanie tekstu: Karolina Raganowicz / fotografie: Aleksander Kornacki


Inwestycja pn. ,,Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  – operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.