Gmina Bychawa otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

image_pdfimage_print

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  1. Burmistrz Bychawy informuje, że Gmina Bychawa otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  2. Otrzymaną dotację Gmina Bychawa przeznaczy na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.
  3. Wartość otrzymanego dofinansowania na rok 2024 wynosi 87 000,00 zł. Całkowita wartość zadania w roku 2024 wynosi 112 000,00 zł.
  4. Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.