Klub Seniora w Bychawie

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Historia Klubu Seniora sięga 1973 roku. Wówczas przy miejscowym Miejskim Domu Kultury, którego dyrektorem był Władysław Gromek powstała grupa złożona z seniorów, rencistów i ludzi starszych jeszcze pracujących pragnących spotkać się i spędzić wspólnie czas. Od tego czasu z Klubem Seniora związanych było wiele osób, z których jedni odeszli już na zawsze, inni zmienili miejsce zamieszkania. Liczba uczestniczących wahała się od 20 do 30 osób, obecnie są to 22 osoby.

Do dzisiaj miejscem spotkań Klubu Seniora jest Bychawskie Centrum Kultury. Tu także organizowane są wszystkie uroczystości z kalendarza imprez społeczno-kulturalnych i świąt kościelnych. Wykonywane są pieśni biesiadne, towarzyskie, ludowe, patriotyczne, refleksyjne, okolicznościowe, kolędy. Zakres repertuaru, dziś ograniczony do śpiewu, był jeszcze przed kilkoma laty bardziej rozszerzony o amatorskie inscenizacje, scenki rodzajowe, rekonstrukcje ludowych obrzędów (pieczenie chleba, obrzędy weselne), połączone czasem z przejściem w barwnym korowodzie ulicą miasta.

Przez 40 lat Klub Seniora wypracował sprawdzone i aktywne formy zagospodarowania wolnego czasu nie tylko wśród Seniorów jak i całej Społeczności Bychawskiej:

  • coroczny udział w Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Dęblinie,
  • coroczny udział w Wojewódzkim Festynie Seniora w Kraśniku,
  • występy w Lubelskich Domach Kultury,
  • coroczne uczestnictwo w dożynkach gminnych i powiatowych .

Klub Seniora permanentnie współpracuje z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami (Związek Emerytów, Bychawskie Towarzystwo Regionalne). Owocami współpracy są występy Klubu Seniora podczas uroczystości środowiskowych tj. Spotkania Regionalne, Kolędowanie przy Szopce, Dzień Niepełnosprawnych, Danie dla Mola.