Młodzieżowy głos ma moc! Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Bychawa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie!

Gmina Bychawa intensywnie pracuje nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie, która będzie reprezentować głos młodzieży w lokalnych sprawach.

W związku z tym, działając na podstawie Uchwały nr LII/306/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bychawa, Burmistrz Bychawy Janusz Urban przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie.

Uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy Gminy Bychawa.


Konsultacje będą przeprowadzone do 10 kwietnia w formie:

– zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@bychawa.pl

– zgłaszania uwag i opinii na piśmie osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa


Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bychawa: www.bychawa.pl oraz została przekazana do szkół mających siedzibę na terenie Gminy Bychawa.

Stwórzmy przestrzeń dla zaangażowanych młodych ludzi, którzy pragną współorganizować nowe inicjatywy dla mieszkańców naszej małej ojczyzny!


Załącznik


grafika: Karolina Raganowicz