Otwarto drogę na Wincentówku

W sobotę 26 października 2019 roku dokonano uroczystego otwarcia drogi gminnej w miejscowości Wincentówek. W akcie przecięcia wstęgi udział wzięli burmistrz Bychawy Janusz Urban, sołtys Wincentówka Mariusz Mazurkiewicz oraz mieszkańcy korzystający ze zmodernizowanej drogi.

Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy, roboty wykończeniowe i nowe oznakowanie drogowe na odcinku długości 1 355 mb tj. od drogi powiatowej Lublin – Bychawa do drogi gminnej ul. Mikołaja Pileckiego w Bychawie. Wartość zadania: 819 618,52 zł. Dofinansowanie w wysokości 409 809,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.