Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze – dezynfekcja Bychawy

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców naszej gminy Urząd Miejski w Bychawie podjął w ostatnim czasie przedsięwzięcie związane z prewencją oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) nad ranem w godzinach 4.00-6.30 na zlecenie Urzędu Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bychawie przeprowadziło akcję „Dezynfekcja miasta Bychawa”.

Przy użyciu środków do powierzchniowego odkażania, wyprodukowanych na bazie alkoholi zdezynfekowano elementy wyposażenia ulic w mieście Bychawa, z którymi mieszkańcy mogą mieć bezpośredni kontakt (poręcze przy schodach, ławki, kosze na śmieci oraz przystanki).