Bychawski zalew ma szansę na nowe oblicze – trzymajmy kciuki za otrzymanie dofinansowania

image_pdfimage_print

Niezwykle miło nam poinformować, że projekt „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” przeszedł pozytywnie etap formalny i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oś priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

Jeśli projekt przejdzie procedurę kwalifikacyjną i Gmina Bychawa otrzyma dofinansowanie – w co bardzo wierzymy – otoczenie naszego zalewu otrzyma nowe oblicze. W planach modernizacyjnych ujęto: rozebranie istniejącej palisady sosnowej i wykonanie nowej z drewna akacjowego, remont pomostu na wyspę, wykonanie ciągu komunikacyjnego dookoła zalewu, malowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont kładki przez rzekę oraz zamontowanie lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną łącznie z kamerami monitoringu. Mamy nadzieję, że działania te pozwolą wyjść naprzeciw uwagom zgłaszanym przez mieszkańców. Należy pamiętać również, że część terenu nad zalewem objęta jest ścisłą ochroną konserwatorską, co może utrudniać lub wydłużać czas realizacji niektórych z działań.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że pewne działania mające na celu poprawę zarówno kwestii atrakcyjności oraz bezpieczeństwa terenu otaczającego bychawski zalew zostały już poczynione. Warto wymienić tu chociażby remont schodów prowadzących do ruin pałacu, czy budowę pływającego pomostu, którym możemy dostać się na wyspę. O teren ten dbają także wędkarze, którzy w miarę możliwości koszą trawę oraz remontują drewniane pomosty.