Gminny Konkurs Ekologiczny w Gminie Bychawa „Zadbajmy o czyste powietrze wokół nas”

image_pdfimage_print

Szkoła Podstawowa w Bychawie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Bychawce Drugiej–Kolonii, Szkołą Podstawową w Starej Wsi Drugiej, Szkołą Podstawową w Woli Gałęzowskiej, Szkołą Podstawową w Zaraszowie, lokalną prasą „Głos Ziemi Bychawskiej” oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy zawartej w dniu 3 października 2018 r. Nr 324/2018/D/EE w 2018 r. zrealizowała zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Zadbajmy o czyste powietrze wokół nas”.
Podczas realizacji przedsięwzięcia przeprowadzony został konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Nasze powietrze”, którego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych (klas I-VI i klas IV-VIII) i klas gimnazjalnych. Laureaci, którzy wykazali się największą posiadaną wiedzą z zakresu ekologii w tym konkursie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach w Parku Rekreacji ZOOM NATURA w Janowie Lubelskim.
Działania prowadzone w ramach konkursu przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży szkolnej a poprzez nich również ich rodziców i opiekunów.

PAMIĘTAJ
Atmosfera – chociaż jej nie widzisz – korzystasz z niej przez cały czas. Z każdym oddechem pobierasz z niej tlen, tak ważny dla twojego życia. Dlatego należy pamiętać jak ważny jest stan powietrza wokół ciebie i twoich najbliższych, bo od jego jakości zależy nasze zdrowie.
Jeśli myślisz, że przemysł najbardziej zatruwa powietrze to jesteś w błędzie.
To my, paląc w przestarzałych piecach, używając opału złej jakości i śmieci do ogrzewania domu oraz korzystając z samochodów, każdego dnia produkujemy szkodliwe substancje które są przyczyną raka płuc i innych chorób przewlekłych.
Spalenie śmieci nie sprawi, że one znikną!!! Zmienią się w postać bardzo niebezpiecznych substancji, które krążą w powietrzu. Wdychając zanieczyszczone powietrze, każdy z nas jest narażony na choroby i inne dolegliwości.

Skutki związane z zanieczyszczeniem powietrza jakie możesz odczuwać:

 • nawracające bóle głowy
 • podrażnienia śluzówki oraz błon śluzowych
 • uciążliwe alergie oraz zmiany skórne
 • zaburzenie czynności i zwiększona zachorowalność na schorzenia układu oddechowego (kaszel i trudności z oddychaniem astma, katar sienny)
 • pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia (nadciśnienie, zawał)
 • uszkodzenia wątroby
 • zwiększone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe
 • niedotlenienie organizmu
 • bezpłodność – zaburzenia hormonalne, problem z płodnością i utrzymaniem ciąży
 • choroby układu nerwowego
 • mutacje DNA
 • uszkodzenie szpiku kostnego

Z każdym kilogramem spalonych śmieci w twoim piecu emitujesz toksyczne substancje, które szkodzą Tobie, twoim bliskim i osobom w otoczeniu.
Spalanie śmieci w domowym piecu, który nie jest przystosowany do tego celu jest zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka ponieważ wydzielają się szkodliwe substancję takie jak:

 1. Chlorowodór i związki siarki wywołujące kwaśne deszcze.
 2. Cyjanowodór (kwas pruski), silnie trujący gaz
 3. Metale ciężkie: kadm, rtęć, kobalt, nikiel
 4. Formaldehydy o działaniu rakotwórczym i uczulającym
 5. Dioksyny i furany – silnie toksyczne związki lotne

Pamiętaj obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach, kominkach i domowych paleniskach
Więc nie warto spalać śmieci dla naszego wspólnego dobra

Aby ograniczyć emisje zanieczyszczeń powinieneś:

 • nie palić śmieci w domowych piecach,
 • regularnie czyść instalację grzewczą,
 • wymienić stary kocioł na nowy,
 • spalać tylko paliwa dobrej jakości,
 • wykorzystuj odnawialne źródła energii,
 • spalaj mniej paliwa dzięki termomodernizacji domu,
 • nie spalaj w ogrodzie pozostałości roślinnych – przekazuj je do PSZOK-u lub wystawiaj w dniu zbiórki odpadów zielonych zgodnie z harmonogramem.