III Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczości Kajetana Koźmiana pod Honorowym Patronatem Burmistrza Bychawy – zaproszenie do udziału

Kozmian

„Szukajcie szczęścia drugich, a znajdziecie swoje.”

K. Koźmian, Ziemiaństwo polskie, Pieśń IV

Pod tym hasłem, 7 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce odbędzie się rozstrzygnięcie III Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Kajetana Koźmiana pod Honorowym Patronatem Burmistrza Bychawy. W bieżącym roku szkolnym konkurs zbiega się z obchodami – 250-tej rocznicy urodzin poety, a prezentacje recytatorów są jednym z wielu działań jakie w tym roku realizuje szkoła.

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas starszych szkół podstawowych (V-VIII) i szkół średnich. W tym roku konkurs będzie miał formę zdalną.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie twórczości autorów, którzy pisali w okresie działalności literackiej Kajetana Koźmiana oraz poznanie sylwetki poety, pamiętnikarza, publicysty, męża stan, tak blisko związanego z naszym regionem, urodzonego bowiem w Gałęzowie, zamieszkałego i tworzącego w Piotrowicach, pochowanego na cmentarzu w Bychawce.

Ponadto pragniemy, aby udział w konkursie dał możliwość rozwijania uzdolnień recytatorskich dzieci i młodzieży, upowszechniał kulturę żywego słowa. Mamy nadzieję, że dzięki uczestnikom konkursu, wybrane utwory, pochodzące z końca XVIII wieku oraz I połowy XIX wieku ponownie zachwycą swoim pięknem, a występy uczniów pozwolą odkryć talenty recytatorskie.

Dokumenty do pobrania: regulamin, karta zgłoszenia i oświadczenie RODO, znajdują się na poniżej bądż stronie internetowej szkoły – spbychawka.edupage.org

W razie wątpliwości należy kontaktować się p. Anną Bartnik – osobą odpowiedzialną za organizację konkursu (tel. kontaktowy 81 56 60 401).

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

Organizatorzy

Załączniki: