LV sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 28 września 2023 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że LV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 września (czwartek) 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
  b) wprowadzenia na terenie Gminy Bychawa programu z zakresu polityki społecznej „Bychawska Karta Seniora 60 plus”,
  c) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bychawie,
  d) powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników,
  e) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
  f) rozpatrzenia skargi,
  g) rozpatrzenia skargi,
  h) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  i) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  j) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń


Załącznik