Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, proszeni są o wpłatę pierwszej raty do 25 czerwca 2021 roku

image_pdfimage_print

Uprzejmie informuję, że Gmina Bychawa podpisała umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa”.

W związku z powyższym zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1  zawartych umów  mieszkańcy, którzy przystąpili do w/w projektu zobowiązani są dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości 3000,00 zł na rachunek Gminy Bychawa nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030 BS w Bychawie.

Wyżej wymienioną wpłatę należy dokonać w terminie do dnia 25.06.2021 r. Druki wpłaty dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bychawie pokój nr 8 i 10 oraz do pobrania poniżej.

Załącznik: