Nowe zadaszone targowisko miejskie z budynkiem sanitarno-higienicznym i utwardzony parking przy ul. Podwale w Bychawie

image_pdfimage_print

1 marca 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą tj. Pol-Garden Roman Śpiewak na realizację projektu „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów”.

Projekt objął: utwardzenie placu targowego przy ul. Lubelskiej oraz ul. Stefana Batorego wraz z częściowym jego zadaszeniem, budowę budynku sanitarno-higienicznego oraz małej architektury, zadaszenie schodów i utwardzenie parkingu przy ul. Podwale.

Wartość zadania: 2 152 377,00 zł brutto;

z czego 999 999,00 zł dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.