OFERTA PRACY SEZONOWEJ W HISZPANII

image_pdfimage_print
Informujemy, że Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą nabór chętnych do wyjazdu do pracy przy zbiorze truskawek i malin w prowincji Huelva w Hiszpanii. Oferta skierowania jest do kobiet w wieku 18-45 lat. Informacji o szczegółowych warunkach zatrudnienia (min. 3 miesiące) udzielają Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwe dla miejsca zamieszkania. Adresy niżej. Wyjazd grupy zorganizowanej planowany jest na przełom stycznia i lutego 2009 r.

W bazie OHP znajdują się także oferty pracy w Niemczech – praca w hotelarstwie, gastronomii, jako pomoc domowa i przy organizacji imprez objazdowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mbp.ohp.pl w zakładce Oferty zagraniczne.

Przekazywanie przez OHP ofert pracy za granicą stanowi realizację zadania międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach umów i uzgodnień bilateralnych o wzajemnym zatrudnianiu obywateli. Polska związana jest międzynarodowymi umowami bilateralnymi o przepływie pracowników z 13 krajami, w tym z 5 państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Polscy obywatele w ramach tych umów mogą podejmować zatrudnienie w charakterze stażystów w: Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Białorusi, Czechach, Litwie, Rosji, Słowacji, Ukrainie, albo krótkoterminową pracę sezonową w Niemczech, Francji i Hiszpanii.

OHP międzynarodowym pośrednictwem pracy w ramach umów bilateralnych zajmują się od 1 stycznia 2007 r.

Organizacja wyjazdu na kampanię zbiorów owoców do Hiszpanii jest kolejnym takim przedsięwzięciem OHP. Pierwszy wyjazd zorganizowanej grupy z Lubelszczyzny odbył się w marcu 2007 r. (z Lublina), drugi – w styczniu 2008 r. (z Białej Podlaskiej), trzeci – w marcu 2008 r. (z Lublina i Białej Podlaskiej).

Oferty pracy zagranicznej na stronie www.mbp.ohp.pl

Adres CEiPM w woj. lubelskim

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
ul. Graniczna 13/3
20-010 Lublin
tel. (81) 532-62-56, 534-49-40

Źródło: http://www.lubelska.ohp.pl/content/view/863/1/