PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Dla kogo:

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są

właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych

w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie

przekracza 100 000 zł – możliwe, dofinansowanie do 30 tys. Zł,

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny

dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł oraz dotacja z prefinansowaniem do 47 tys. zł,

3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny

dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie

do 69 tys. zł oraz dotacja z prefinansowaniem do 79 tys. Zł.

Na co:

 • Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne
 • źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
 • Dotację można otrzymać m.in. na: docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej
 • i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem
 • ciepła, a także dokumentację projektową, audyt energetyczny.

Poznaj zasady programu:

 1. strona www.czystepowietrze.gov.pl
 2. ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80 w dni robocze,

8:00-16:00 (pytania dotyczące zasad programu)

 1. wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

 1. GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Miejski w Bychawie (pokój nr 10)

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa

Tel. 81 5660004 wew. 43

 1. okienko bankowe (w banku, który oferuje Kredyt Czyste Powietrze,

zgodnie z informacjami na stronie www.czystepowietrze.gov.pl)

Informujemy, że na terenie gminy Bychawa w ramach programu „Czyste Powietrze”:

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi 170

– liczba zawartych umów o dofinansowanie 135

– liczba zrealizowanych przedsięwzięć 82

– kwota wypłaconych dotacji 1 425 799,45 zł