Uczcijmy w sportowym duchu 225. rocznicę Konstytucji 3 Maja. III Bieg Uliczny „Bychawa na 3-GO!” BIEGNIJ, BAW SIĘ, BĄDŹ

image_pdfimage_print
2016-05-03 plakat bychawa bieg  3 maja 201 www 550
 
Regulamin III Biegu „Bychawa na 3-GO!”
BIEGNIJ, BAW SIĘ, BĄDŹ
1. Cele imprezy:
· Uczczenie 225. Rocznicy Konstytucji 3 Maja
· Prowadzenie akcji edukacyjno-rekreacyjnej pn. „Bezpieczni na drodze” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców gminy Bychawa
· Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej
· Promocja Gminy Bychawa
2. Organizatorzy:
· Urząd Miejski w Bychawie
· Ośrodek Kuratorski nr 1 w Bychawie
· Bychawskie Centrum Kultury
· Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna w Bychawie
· Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Bychawie
· Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” w Bychawie
· Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowcu
3. Patronat: Burmistrz Bychawy
4. Termin:3 maja 2016 r.
5. Rozpoczęcie zawodów:godz. 11.00
6. Dekoracja uczestników: ok. godz. 14.30.
7. Miejsce i trasa: park przy ul. 11 Listopada tzw. park za kościołem
8. Kategorie sportowe:
· rocznik 2003 – 2006 (dziewczęta i chłopcy) – dystans: 750 m
· rocznik 2000 – 2002 (dziewczęta i chłopcy) – dystans: 1500 m
· do rocznika 1999 (kobiety i mężczyźni) – dystans: 1750 m
9. Uczestnictwo:
· Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
· W zawodach prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich, są świadomi dobrego stanu zdrowia (wskazana konsultacja z lekarzem rodzinnym) i startują na własną odpowiedzialność (załącznik nr 1).
· W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pisemnego pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach (załącznik nr 2).
· Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów (namiot organizatora).
· Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który po zakończeniu biegu podlega zwrotowi do organizatora.
10. Zgłoszenia:
· Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godz. 11.00 – 12.30.
· Zgłoszenia do biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych mogą odbywać się za pośrednictwem szkół i innych placówek oraz organizacji.
11. Nagrody:
· W każdej kategorii wiekowej troje najlepszych zawodników (oddzielnie dziewczęta i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni) otrzymają medale i nagrody rzeczowe.
12. Sprawy różne:
· Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
· Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
· Koszty dojazdu do miejsca startu pokrywają uczestnicy.
· Mapki tras będą umieszczone w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy biura zawodów (namiot organizatorów), na plakatach promocyjnych oraz stronie internetowej www.bychawa.pl.
· Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
· Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
· Sędzia Główny – p. Andrzej Miszczak.