Senior w akcji projekt dla seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku – trawa rekrutacja

Projekt “Senior w akcji” skupia się na stymulowaniu i wsparciu służącym podniesieniu kompetencji i umiejętności 90 osób – seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku (w tym 50 kobiet) w wieku 55+ w zakresie rozwoju kompetencji ICT, językowych, fotograficznych i usprawnień zdrowotnych, które pozwolą na aktywizację społeczną i zawodową oraz poszerzą wiedzę ogólną i rozwiną specjalistyczne zainteresowania a także przyczynią się bezpośrednio do aktywności edukacyjnej i kulturalnej. Oferowane w projekcie zajęcia edukacyjne (warsztaty komputerowe, językowe, fotograficzne) czy też warsztaty taneczne, fitness, rękodzielnicze, oraz zajęcia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem zorganizowane z uwzględnieniem barier funkcjonalnych, emocjonalnych czy zdrowotnych przyczynią się do wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego 90 os. w wieku 55+ z terenu woj. lubelskiego (50k) w tym min. 5 os. z niepełnosprawnościami a tym samym zwiększą zaangażowanie Uczelni w real. 3 misji jako formy aktywności społecznej poprzez organizację działań dydaktycznych we współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji – Stowarzyszeniem POSTIS.

Rekrutacja trwa (I tura) (45 osób) i 10.2019 do 01.2020 (II tura) 45 os.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA BEZPŁATNE

MODUŁ I:
1. Podstawy obsługi komputera i Internetu (ICT) skierowane do osób, które nie korzystały
dotychczas z komputera oraz Internetu lub posiadają umiej. na bardzo niskim poziomie – 6 grup
po 15 os. = 90 os. (łączna l. godzin=360g)
2. e-usługi (e-urząd, e-zakupy, e-bankowość w tym zarządzanie budżetem domowym)
– 6 gr. po 15 os. (łączna l. godzin=360g)
3. Język angielski do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z posługiwaniem się jęz. obcym, co pozwoli im na zwiększenie aktywności (np. możliwość samodzielnego poruszania się
poza granicami Polski) – 6 gr. po 15 os. (łączna liczba godzin=360g)
4. Fotografia/filmowanie skierowane do os., które z interesują się fotografią/filmem. 4 gr po
10 os. = 40 os. (We współpracy ze studentami z Telewizji WSPA i kierunku dziennikarstwo)
(łączna l. godzin=240g)
5. Obsługa aplikacji biurowych Pakiet Office (word. exel, poczta) – 4 gr. x 60 h po śr. 15
os. = 240h
6. ABC przedsiębiorczości – jak założyć własny biznes – 2 gr. x 60h po. śr 10 os. = 120 h

MODUŁ II: aktywności do wyboru dla uczestników
1. Taniec skierowany do osób, które są zainteresowane tańcem lub chcą poprawić koordynację
ruchową – min. 60 os. 4 gr. x średnio 15 os.
2. Nordic walking skierowany do osób, które chcą aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu –
min. 60 os. 4 gr. x średnio 15 os.
3. Fitness skierowany do osób, które chcą zwiększyć sprawność organizmu przy wykorzystaniu
różnych metod – min. 30 os. – 2 gr. x śr. 15 osób
4. Rękodzieło (m.in. filcowanie, decoupage, wiklina papierowa) skierowane do osób, których
stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w aktywnościach fizycznych, a którzy chcą rozwijać
sprawność rąk i dłoni oraz koordynację ruchową – min. 30 os. – 2 gr. x śr. 15 osób

MODUŁ III:

Zdrowie i bezpieczeństwo – 5 warsztaty edukacyjne x 20h obejmujące następujące
zakresy:
1. Zdrowe odżywianie spotkanie z dietetykiem skierowane do osób, które chcą poznać zasady
zdrowego żywienia dostosowanego do potrzeb seniorów – 4 gr. po 15 os.
2. Warsztaty usprawniające ŚWIADOMOŚĆ POPRZEZ RUCH (METODA FELDENKRAISA) w tym, spotkanie z rehabilitantem skierowane przede wszystkim do osób, posiadających problemy z poruszaniem się – 4 gr. po 15 os.
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna skierowane do osób, które chcą zdobyć dodatkowe
umiejętności w tym zakresie – Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej mają na celu
edukację osób 50+ oraz wsparcie seniorów uczestniczących w ruchu samopomocy, poprzez
przygotowanie do udzielenia pomocy oswojenie z sytuacją stresową.
4. Pielęgnacja ciała z elementami wizażu skierowane do osób, które chcą zdobyć umiejętności
związane z odpowiednim dbaniem o ciało – 2 gr. po 15 os.
5. Bezpieczeństwo w sieci i w otoczeniu – skierowane do wszystkich 90 osób. Spotkanie z
przedstawicielem Policji, Straży Miejskiej. Omówienie zagadnień oszustw w sieci, “na wnuczka”,
itp.

Zapraszamy !

Kontakt: Magdalena Prokopiuk-Wolak – Koordynator projektu

mail: m.prokopiukwolak@wspa.pl, telefon: 081 4529415

źródło: https://wspa.pl/senior-w-akcji/