Skład Rady Miejskiej w Bychawie IX kadencji (2024-2029)

image_pdfimage_print

Radni Rady Miejskiej w Bychawie IX kadencji:

1. Łukasz Sobaszek – Przewodniczący Rady
2. Cecylia Krzyżanek– Wiceprzewodnicząca Rady
3. Waldemar Tudrujek – Wiceprzewodniczący Rady
4. Dariusz Kłos
5. Michał Krajewski
6. Tomasz Dziadosz
7. Monika Pietrzak
8. Artur Płaza
9. Rafał Poleszak
10. Bogumiła Rosołowska
11. Tomasz Rozwałka
12. Dariusz Buczek
13. Tomasz Sławomir Dziadosz
14. Monika Wąsik
15. Wiktor Wolski


KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE

Komisja rewizyjna

Wolski Wiktor – Przewodniczący Komisji

Dziadosz Tomasz

Płaza Artur

Poleszak Rafał Adam

Wąsik Monika


Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji

Poleszak Rafał Adam – Przewodniczący Komisji

Dziadosz Tomasz Sławomir – Wiceprzewodniczący Komisji

Krajewski Michał Jan – Sekretarz Komisji

Kłos Dariusz

Pietrzak Monika


Komisja do spraw budżetu i finansów

Artur Płaza – Przewodniczący Komisji

Krzyżanek Cecylia

Rozwałka Tomasz

Sobaszek Łukasz

Wolski Wiktor


Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej

Krajewski Michał Jan – Przewodniczący Komisji

Buczek Dariusz

Rozwałka Tomasz

Tudrujek Waldemar Andrzej

Wąsik Monika


Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Dziadosz Tomasz Sławomir – Przewodniczący Komisji

Buczek Dariusz

Kłos Dariusz

Krajewski Michał Jan

Pietrzak Monika


Komisja do spraw oświaty

Rosołowska Bogumiła – Przewodnicząca Komisji

Pietrzak Monika

Płaza Artur

Wąsik Monika

Wolski Wiktor


Komisja spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Kłos Dariusz – Przewodniczący Komisji

Dziadosz Tomasz

Dziadosz Tomasz Sławomir

Rozwałka Tomasz

Tudrujek Waldemar Andrzej


Korespondencja:

Rada Miejska w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
tel. 81 566 01 46 (wewnętrzny 13)


E-mail: 

rada@bychawa.pl


Pracownik obsługujący:

Monika Jakubowska-Smit