Słowo od burmistrza na zakończenie roku szkolnego

grafika -  zakończenie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele, Pracownicy szkół i Rodzice

Spotykamy się dzisiaj w naszych placówkach, by po raz kolejny pożegnać rok szkolny, który z całą pewnością przejdzie do historii oświaty jako czas wyjątkowo trudny, zważywszy na fakt szerzącej się od kilku miesięcy epidemii koronawirusa. Dla całej naszej społeczności stanowiło to ogromne wyzwanie, tak pod względem edukacyjnym, jak i organizacyjnym.

Gratuluję wszystkim uczniom i absolwentom naszych szkół osiągniętych wyników, wypracowanych w tak nietypowych i szczególnie wymagających warunkach. Ośmioklasistom życzę także dostania się do wymarzonej szkoły i sukcesów w dalszej edukacji.

Szczególne podziękowania kieruję do dyrektorów i kadry pedagogicznej za to, że pokonali ogromną ilość problemów związanych ze stworzeniem zupełnie nowego systemu nauczania, wymagającego szybkiego nabycia nowych kompetencji i stworzenia innowacyjnych sposobów organizacji nauki zdalnej. Jako samorząd staraliśmy się wspierać te działania wszelkimi dostępnymi nam środkami.

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich rodziców, którzy rozumiejąc tę szczególną sytuację ofiarnie pomagali swoim dzieciom w nauce, odkładając na bok inne ważne sprawy życiowe.

Przed nami wakacje i czas zasłużonego wytchnienia. Pomimo wszystkich ograniczeń wynikających z utrzymującej się pandemii, życzę wszystkim dobrego i bezpiecznego wypoczynku, a w szczególności zdrowia oraz spotkania w murach naszych placówek 1 września, kiedy to mam nadzieję uda się powrócić do normalnie już funkcjonujących szkół.

Z wyrazami szacunku,

Janusz Urban
Burmistrz Bychawy