Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

image_pdfimage_print
2013-02-12 sp zaraszowOd 1 września 2012 r. Szkoła Podstawowa w Zaraszowie prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. Stowarzyszenie zostało powołane dzięki aktywności, zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i mieszkańców okolicznych miejscowości. Udało się ocalić dorobek szkoły, wspomnienia i wysiłek włożony w jej kształt wszystkich, którzy kiedykolwiek byli zaangażowani w jej rozwój. Stowarzyszenie utrzymuje szkołę wyłącznie z państwowej subwencji oświatowej. Stworzyło dzieciom możliwość nauki blisko domu. Dla uczniów w „nowej” szkole nic się nie zmieniło, szkoła dalej pozostała bezpłatna, zorganizowana tak, aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki nauczania. Wspieramy w rozwoju wszystkie dzieci. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw, by wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły i poszerzyć ofertę zajęć. Oferujemy naszym uczniom różne zajęcia pozalekcyjne, terapię logopedyczną, bezpłatny język angielski już w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjne, w sali terapeutycznej dla dzieci  z autyzmem. Szkoła zwraca się z wielką prośbą do wszystkich Państwa o przekazanie 1 % na Fundację Młodzi Młodym z dopiskiem w celu szczegółowym Szkoła Podstawowa w Zaraszowie. Pieniądze zebrane w ten sposób będą przeznaczone na realizację zajęć dla dzieci.
 
Fundacja Młodzi Młodym
W polu „numer KRS” należy wpisać: 0000270261
W polu „informacje uzupełniające” należy wpisać: Szkoła Podstawowa w Zaraszowie.
 
 
 
Osiągnięcia:
  1. Jesteśmy placówką, która osiąga najwyższe wyniki nauczania w Gminie Bychawa, potwierdzone od wielu lat na sprawdzianach zewnętrznych
  2. Stworzyliśmy możliwość nauki blisko domu,
  3. Oferujemy naszym uczniom różne zajęcia  pozalekcyjne, terapię logopedyczną, bezpłatny język angielski już w przedszkolu, zajęcia rewalidacyjne, w sali terapeutycznej dla dzieci  z autyzmem.
Wspieramy w rozwoju wszystkie dzieci. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw, by wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły i poszerzyć ofertę zajęć. Jednym z takich przedsięwzięć jest współpraca z Fundacją Młodzi – Młodym, która umożliwia nam pozyskiwanie środków na realizację naszych planów.

Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich Państwa o przekazanie 1% na Fundację Młodzi – Młodym KRS; 0000270261 z dopiskiem w celu szczegółowym; Szkoła Podstawowa w Zaraszowie.

Pieniądze zebrane w ten sposób będą przeznaczone na realizację zajęć dla dzieci;

  • realizację pomocy finansowej, rzeczowej dla najuboższych  uczniów,
  • dofinansowywanie  organizacji wystaw artystycznych i imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym, wycieczek szkolnych
  • finansowanie nagród i stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
  • doposażenie „Sali Terapeutycznej”.

Działalność naszego Stowarzyszenia można wspierać również darowiznami, za które z góry serdecznie dziękujemy:)

nasze KONTO;  RBS Bychawa  27 8685 0001 0019 5041 2000 0010      

 

2013-02-12 sp zaraszow www