V edycja konkursu na KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ z Bychawy

image_pdfimage_print

Konkurs na Kartkę Świąteczną w Bychawie W Bychawie, młodzież zaprojektuje świąteczną pocztówkę, którą wyśle Burmistrz

Trwa V edycja konkursu na projekt świątecznej kartki pocztowej. Tym razem do wzięcia udziału w konkursie zaproszono uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Tematem tej EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT ŚWIĄTECZNEJ KARTKI POCZTOWEJ jest Bychawska Szopka. Główną nagrodą będzie, jak w latach biegłych, zdobycie Grand Prix oraz publikacja wydawnicza projektu. Laureat – autor najpiękniejszej kartki pocztowej otrzyma również nagrodę rzeczową. Dodatkowo autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję, zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków.
W poprzedniej, czwartej edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej WIELKANOC’2008, Grand Prix zdobyła Katarzyna Lech, ucz. kl. III Szkoły Podstawowej w Bychawie. Kasia wykonała barwną plasteliniankę, przedstawiającą wielkanocnego zająca. W IV edycji, skierowanej wyłącznie do uczniów szkół podstawowych, wzięło udział 89 uczniów, z siedmiu szkół podstawowych. Wpłynęły prace wykonane przeróżnymi technikami plastycznymi, po raz pierwszy pojawiły się też kartki wykonane przy użyciu komputerowych technik graficznych.

 Informacje p. Monika Głazik, tel. 0-81 56-60-144, gzbg@wp.pl.

Regulamin

V edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej
Gminy Bychawa – Boże Narodzenie ‘2008

1.Adresatami konkurs plastycznego na projekt tegorocznej świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa Boże Narodzenie ‘2008 są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej. Kartka powinna zawierać elementy graficzne związane z gminą Bychawa, w tym motyw bychawskiej szopki.
4. Format pracy – A5 lub A4.
5. Technika wykonania pracy – dowolna.
6. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.
7. Każda praca powinna zostać czytelnie opisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora)
8. Prace muszą być nadesłane najpóźniej do dnia 4 grudnia 2008 roku na adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej’, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub przyniesione do redakcji. Można je również dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.
9. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
10. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze JEDNĄ pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
11. Główną nagrodą dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) będzie publikacja wydawnicza karty pocztowej w nakładzie 1000 szt. Będzie to oficjalna karta pocztowa gminy Bychawa z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.
12. Autor nagrodzonej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.
13. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.
14. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 12 grudnia 2008 roku. O wynikach, szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane na łamach GZB, na oficjalnej stronie internetowej Bychawy oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie.
15. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym przez organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także prawo na dokonywanie zmian i modyfikacji prac.

Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek