VII sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 29 maja 2019 r.

Informuję, że VII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 maja (środa) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bychawa do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach,
  b) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  c) udzielenia przez Gminę Bychawa Pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
  d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń