Ważne dla NGO – Building Bridges skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców

image_pdfimage_print

Trzyletni, ogólnopolski projekt realizowany jest w ramach dwóch dużych ścieżek:

1) programów grantowych oraz

2) wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Konkursy grantowe ze wsparciem finansowym dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego: https://bb.frdl.pl/granty/ 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze: https://bb.frdl.pl/szkolenia/

******************

Projekt finansowany jest ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027. Ochrona praw człowieka, demokracja i rządy prawa należą do podstawowych wartości Unii Europejskiej. Dlatego powstał program CERV – Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Program zapewnia finansowanie działań mających na celu zaangażowanie obywateli, promowanie równości oraz wdrażanie praw i wartości Unii Europejskiej, zwłaszcza tych zapisanych w traktatach unijnych oraz w Karcie Praw Podstawowych. Ważną częścią Programu CERV jest wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Celem projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających głównie na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Działania projektowe weszły dynamicznie w fazę realizacji i cieszę się, że jako jedni z pierwszych możecie Państwo otrzymać informacje o działaniach prowadzonych w ramach naszego projektu.

Trzyletni, ogólnopolski projekt realizowany jest w ramach dwóch dużych ścieżek: programów grantowych oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Konkursy grantowe ze wsparciem finansowym dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego: https://bb.frdl.pl/granty/ 

1) organizacje konkursów na granty interwencyjne: okres trwania 6-8 miesięcy, kwota dofinansowania min. 3 000 euro, max. 8 000 euro ;

Pierwsza edycja grantów interwencyjnych została ogłoszona 9 maja br.

W czerwcu rozpocznie się druga tura spotkań/webinariów informacyjnych dotyczących:

– informacji o konkursie (min. obszary tematyczne, w ramach których można realizować projekty, lista kwalifikowanych działań, podstawy regulaminu konkursu, lista kosztów kwalifikowalnych zasady realizacji projektów)

– generator wniosków i podstawy przygotowania dobrego wniosku o dofinansowanie (min. jak działa generator Witkac, za pomocą którego można składać wnioski, struktura formularza wniosków i wskazówki, jak go wypełnić, wskazówki, jak przekazać kompletne informacje o planowanym działaniu)

Tutaj znajdziecie Państwo więcej informacji na temat grantów interwencyjnych oraz samych webinariów: https://bb.frdl.pl/interwencyjne/

2) organizację konkursów na małe granty: okres trwania 6-12 miesięcy kwota dofinansowania min. 10 000 euro, max. 20 000 euro;

Planowane ogłoszenie małych grantów: jesień 2023 r.

3) organizację konkursów na duże granty okres trwania 12-24 miesiące kwota dofinansowania min. 20 001 euro, max. 60 000 euro.

Planowane ogłoszenie dużych grantów: początek czerwca 2023 r.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze: https://bb.frdl.pl/szkolenia/

1) organizacja szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie: praw i wolności zawartych w Karcie czy realizacji projektów – od pomysłu , przez planowania działań, pisanie wniosku do rozliczenia.

2) stworzenie sieci wsparcia dla organizacji poprzez prowadzenie konsultacji, helpdesku i strony internetowej,

3) stworzenie przestrzeni do sieciowania i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicielami innych sektorów, zwłaszcza jednostkami samorządu terytorialnego, poprzez organizację spotkań sieciujących, forów i kongresów.

Już od czerwca br. ruszamy ze szkoleniami i doradztwem dla organizacji pozarządowych. Organizacje, które zgłoszą się do projektu, nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie wartości Unii Europejskiej, a także min. jak realizować projekty i pozyskiwać środki na działalność.

Przekazując te podstawowe informacje o projekcie, mamy do Państwa prośbę w dotarciu do organizacji, które w Państwa w gminach będą zainteresowane uczestnictwem w projekcie, bądź widzicie Państwo, że mogłyby skorzystać z naszego wsparcia.