Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych pt: KOBIETY I ICH PASJE

BYCHAWSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH

zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych pt: KOBIETY I ICH PASJE

23 września 2018 o g. 17.00 w Bychawskim Centrum Kultury

Prelekcje i panele dyskusyjne na temat:

1/ Nasze dziedzictwo kulturowe – jak je wykorzystać w promocji wiejskich organizacji pozarządowych

2/ Rola Liderki i Animatorki w społecznościach lokalnych

3/ Kobiety i ich pasje – jak je motywują ?

Występ zespołów:

Kapela Cyja i Słowianki

POCZĘSTUNEK KUCHNI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ

Zapraszamy przedstawicieli :  Stowarzyszeń, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy