Zmarł prof. dr hab. Albin Koprukowniak, wybitny badacz historii m.in. naszego miasta

image_pdfimage_print


2015-07-29 prof. Albin Koprukowniak eZ wielkim żalem informujemy, że 20 lipca 2015 r.

w wieku 85 lat zmarł

Prof. dr hab. Albin Koprukowniak,
wieloletni pracownik Instytutu Historii UMCS,
autor opracowań historycznych o Bychawie.

Akademickie uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 31.07.2015 roku przed wejściem do auli Prof. Kazimierza Myślińskiego w budynku Nowej Humanistyki (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a) o godzinie 13.00. 

Ostatnie pożegnanie nastąpi natomiast w kaplicy ekumenicznej na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie o godzinie 14.00
(wejście od ul. Białej).

 

 

 

Urodzony w 15 listopada w 1929 r. w Wólce Zdunkówce. Od 1953 roku zawodowo związany z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aż do przejścia na emeryturę. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1964 r., doktora habilitowanego w 1978 r., a w 1991 roku tytuł profesora. Profesor Albin Koprukowniak pełnił wiele ważnych funkcji w uczelni: prorektora (1972-1978), dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych oraz kierownika Zakładu Historii Nowożytnej UMCS.
W okresie swojej pracy zawodowej był kilkakrotnie nagradzany, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką „Zasłużony dla Lubelszczyzny”.
Odszedł znakomity dydaktyk, wychowawca kilku pokoleń historyków oraz Wielki Człowiek.