ZARZĄDZENIE NR 25/OW/2020 BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Bychawie ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 25/OW/2020
Burmistrza Bychawy

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Bychawie ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art.  30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.)

Czytaj więcej...

Inf. Wojewody Lubelskiego z 14.03.2020 r. dot. rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego

Przekazuje informację Wojewody Lubelskiego z 14 marca br. dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, celem poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na Państwa terenie o obowiązkach

Czytaj więcej...

Każdy powinien podjąć walkę z koronawirusem

Drodzy Mieszkańcy,

w obliczu panującej epidemii koronawirusa w Polsce, w trosce o zdrowie nas wszystkich, apeluję do przedsiębiorców, właścicieli sklepów i dyrektorów instytucji znajdujących się na terenie gminy Bychawa o umieszczenie środków do dezynfekcji  w okolicy wejść do budynków, tak

Czytaj więcej...

2 polecenia i 1 zarządzenie Wojewody Lubelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast,
Zarządy Powiatów województwa lubelskiego, wszyscy

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Czytaj więcej...

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa Urząd Miejski w Bychawie informuje, że od dnia 12 marca 2020 r., w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów:

– kasa Urzędu będzie nieczynna do odwołania,

Czytaj więcej...

Sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. m.in. domów kultury i bibliotek

#Koronawirus: Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020

Czytaj więcej...

Urząd nie będzie karał opóźniających się z zapłatą za I ratę podatku w 2020 r.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem informuje się, że zapłata I raty podatku za 2020 z niewielkim opóźnieniem nie spowoduje naliczenia  dodatkowych kosztów dla podatników, takich jak należne odsetki za zwłokę bądź koszty upomnienia.

Zachęca się jednocześnie do regulowania zobowiązań

Czytaj więcej...

Apel o zdalne kontakty z UM Bychawa, OPS w Bychawie oraz BPK w Bychawie

W związku z zagrożeniem koronawirusem Urząd Miejski w Bychawie apeluje, by w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem, Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bychawie – przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na
e-maila: um@bychawa.pl lub telefonicznie.

Czytaj więcej...