Drodzy Mieszkańcy gminy Bychawa,

w związku z rozpowszechnianą publicznie, nieprawdziwą informacją dotyczącą rzekomego braku inicjatyw inwestycyjnych Gminy Bychawa w roku obecnym i kolejnych, informuję, że pismo skierowane do Starosty Lubelskiego dotyczy tylko i wyłącznie możliwości współfinansowania inwestycji prowadzonych wspólnie na drogach powiatowych. Z treści pisma jasno wynika, że zdeklarowałem wsparcie finansowe w roku bieżącym oraz przyszłych. Inwestycje prowadzone wspólnie na drogach powiatowych stanowią tylko pewną część zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku obecnym i perspektywie. W samym budżecie Gminy Bychawa na rok 2019 znajduje się obecnie 27 zadań inwestycyjnych o różnym charakterze, realizowanych tak w mieście jak i poszczególnych sołectwach.

Pismo to jest efektem konsultacji z Zarządem Powiatu i w żadnej mierze nie odnosi się do dróg gminnych czy wojewódzkich. Sugerowanie, że moja odpowiedź świadczy o tym, że zamierzam nic nie robić jest manipulacją i celowym wprowadzaniem w błąd mieszkańców. Ma ono na celu stworzenie fałszywego obrazu mojej pracy oraz całego Samorządu, przez co ma wzbudzić niechęć i niezadowolenie społeczeństwa.

Szanowni Państwo, na terenie naszej Gminy oprócz dróg powiatowych znajdują się również drogi wojewódzkie oraz przede wszystkim gminne i to na tych ostatnich w szczególności powinniśmy się skupić. Dobrą praktyką było i jest współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich, na co już w tegorocznym budżecie przeznaczyliśmy znaczące środki finansowe, jednakże priorytetem powinny być drogie gminne. Będziemy nadal wspierać inwestycje wojewódzkie i powiatowe realizowane na terenie naszej gminy ale nie może się to dziać kosztem zadań własnych realizowanych przez Gminę (drogi gminne, oświetlenie uliczne).

Apeluję do osób mi nieprzychylnych o zachowanie rozwagi i zaprzestanie rozpowszechniania tych nieprawdziwych informacji. Gmina Bychawa jest naszym wspólnym dobrem i dlatego ponownie zapraszam do współpracy ponad podziałami.

Burmistrz Bychawy,
Janusz Urban