Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2019” do 30 kwietnia 2019

Celem strategicznym programu jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego a także wzrost społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nim.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe.

Aplikowanie odbywa się  za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).
Nabór wniosków do programu trwa do 30 kwietnia 2019 r. przy czym:

  • wnioski elektroniczne składane za pomocą systemu Witkac.pl będą przyjmowane do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00,
  • podpisane papierowe potwierdzenia złożenia wniosku mogą być wysyłane do końca dnia 30 kwietnia 2019 r. (liczy się data stempla nadawczego).

Kontakt: Katarzyna Asińska-Paluch, kasinska@nid.pl, tel. (22) 826 02 39 wew. 112

Szczegółowe informacje TUTAJ

Pliki do pobrania:

– Wspólnie dla dziedzictwa – regulamin 2019

– Instrukcja wypełniania wniosku 2019


1. Prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.
2. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
3. Działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości.
4. Działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
5. W ramach programu mogą być realizowane tylko i wyłącznie projekty o charakterze niekomercyjnym