Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ul. Budnego w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

Burmistrza Bychawy

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ul. A. Budnego w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia.

                                                                        Burmistrz Bychawy

                                                                   /-/

                                                            Janusz Urban

Źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=58593