Piotr Wojtaś odznaczony medalem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych

14 listopada 2018 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie dyrektor SPZOZ dr Piotr Wojtaś został odznaczony medalem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych za zasługi dla ZIW.

Prowadzący spotkanie kapitan Czesław Rogala prezes Oddziału ZIW w Bychawie powitał przybyłych gości m.in. prezesa Zarządu Okręgu ZIW w Lublinie pułkownika Kazimierza Olszewskiego, sekretarza Zarządu Okręgu ZIW w Lublinie pułkownika Ryszarda Długosza oraz ponownie wybranego burmistrza Bychawy Janusza Urbana, któremu złożył gratulacje i życzył sukcesów w dalszej pracy. Następnie poinformował zebranych, że dyrektor Piotr Wojtaś od pięciu lat jest członkiem wspierającym nasz Związek, współpracuje z Zarządem Oddziału ZIW w zakresie lecznictwa i rehabilitacji, podejmuje działania w celu zapewnienia godnych warunków ochrony zdrowia, uczestniczy w spotkaniach członków Związku omawiając problemy zdrowotne związane przede wszystkim z geriatrią.
Aktu dekoracji medalem za zasługi dla Związku dokonał pułkownik Kazimierz Olszewski w towarzystwie pułkownika Ryszarda Długosza, który wręczył dyrektorowi Piotrowi Wojtasiowi dyplom uznania za dotychczasową współpracę ze Związkiem Inwalidów Wojennych.
Spotkanie zakończył pułkownik Ryszard Długosz, który przedstawił rys historyczny Związku z okazji stulecia jego powstania.

Czesław Rogala, prezes Oddziału ZIW w Bychawie