5. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. – uchwalenie budżetu Gminy Bychawa na 2015 rok

Godz. 1500 (czwartek), sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Bychawa,

 b) wieloletniej prognozy finansowej,

 c) uchwały budżetowej na rok 2015.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

   Przewodniczący Rady 

       Grzegorz Szacoń