50. rocznica odzyskania praw miejskich przez Bychawę

image_pdfimage_print

W 2008 roku przypada 50. rocznica odzyskania przez Bychawę praw miejskich, utraconych po powstaniu styczniowym. Przypomnienie tego faktu będzie miało miejsce podczas najbliższej, listopadowej Sesji Rady Miejskiej – 28 listopada 2008 roku o godz. 15.00 (punkt 3 sesji). W programie wystąpienie okolicznościowe Zdzisława Gomułki. Zapraszamy!

 

W 1869 roku, władze carskie dokonały przeglądu miast w Królestwie Polskim, spośród których wiele bardziej przypominało wsie niż miasteczka. Władzom zależało na zlikwidowaniu odrębnych skupisk miejskich na korzyść silnych ekonomicznie gmin, celem dostosowania podziałów administracyjnych na terenie Królestwa do sytuacji w Cesarstwie. Pozbawienie samodzielności miejskich ośrodków było jednym z elementów carskiej polityki rusyfikacyjnej wobec społeczeństwa polskiego po upadku powstania.
Jednakże oficjalnym powodem, który podkreślały władze, miasteczka te degradowały do roli osady lub wsi głównie przyczyny ekonomiczne, podstawową była nieznaczna liczba mieszkańców, ich niski dochód, brak rozwoju przemysłu. W guberni lubelskiej, Bychawa, podzieliła los 46 innych miejscowości, z czego, w powiecie lubelskim uprawnienia miejskie utraciły również Bełżyce, Biskupice, Chodel, Głusk, Piaski i Wieniawa.
Prawa te Bychawa odzyskała dopiero w 1958 roku na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 roku w sprawie utworzenia miast Bełżyce w powiecie bełżyckim i Bychawa w powiecie bychawskim w województwie lubelskim. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 1958 roku, Bychawa odzyskała utracone prawa i ponownie stała się miastem.

mg