50 ton żywności dla mieszkańców gminy Bychawa

image_pdfimage_print

W miesiącach marzec-kwiecień br. w gminie Bychawa będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Pomocą żywnościową będą objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa to osoby min.bezrobotne, niepełnosprawne, długotrwale lub ciężko chore, dotknięte przemocą w rodzinie, zdarzeniem losowym, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie. Paczki żywnościowe będą tworzone z produktów spożywczych m.in. takich jak: makaron, kasza, ryż, płatki kukurydziane, mielonka wieprzowa, mleko, cukier, olej. Maksymalna ilość żywności do otrzymania na 1 osobę to docelowo 50 kg.

 

Osoby uprawnione i zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w celu odebrania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i ustalenia terminu odbioru paczek żywnościowych.

Paczki żywnościowe dla osób, które otrzymają skierowanie z OPS będą wydawane w Bychawskim Centrum Kultury w dniach 10-11 marca br. od godz. 10.00 do 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w programie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie pod nr tel. 81 5660087 wew. 53 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie pod nr tel. 81 5660127.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w programie.

Janusz Urban Burmistrz Bychawy