LI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 marca (czwartek) 2023 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że LI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 marca (czwartek) 2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2023 roku,
  c) zmieniająca uchwałę nr XLI/309/2022 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 3+651 i Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 2+302 na terenie Gminy Bychawa,
  d) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Bychawa na rok 2024,
  e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń