Absolutorium dla Burmistrza Bychawy Janusza Urbana – jednogłośnie!

image_pdfimage_print

28 czerwca miała miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku. To właśnie na niej podsumowywana jest roczna praca gospodarza gminy przez radnych.

Zanim radni przystąpili do głosowania Skarbnik gminy Bychawa – Pani Elżbieta Dworak  przedstawiła pozytywną opinię Komisji rewizyjnej dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w tym zakresie.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 30 049 801 zł, co stanowi 99,5% założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 28 459 545 zł (99,5 % planu), a dochody majątkowe w kwocie 1 590 256 zł (99,9 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości  29 695 604 zł (99,0 % planu), z tego: wydatki bieżące w kwocie 26 870 379 zł (99,0 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 2 825 225 zł (99,1 % planu).

Po wysłuchaniu powyższych opinii Rada Miejska w Bychawie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi.

Burmistrz podziękował wszystkim radnym za udzielenie absolutorium i doskonałą współpracę,  skarbnik za wsparcie i pomoc w przygotowaniu budżetu, przewodniczącemu  Rady Miejskiej, sołtysom, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.