Ankietowe Badania Rolne – w naszej gminie

image_pdfimage_print
2017-01-24 badania rolne plakat 650 top

W okresie od stycznia do grudnia 2017 do rolników naszej gminy mogą zawitać ankieterzy.

 

Jaki jest cel badań?
Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej
oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Dane z badań są wykorzystywane do oceny zastosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i są podstawą negocjacji
w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.
W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o:
– powierzchni zasiewów poszczególnych upraw,
– pogłowiu zwierząt gospodarskich,
– zużyciu nawozów i ochronie roślin,
– powierzchni sadów i zbiorach niektórych owoców z drzew,
– cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,
– aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych,
– plonach niektórych roślin uprawnych.

 

W jaki sposób zbierane są dane?

Badania realizowane są trzema metodami:

  • Internet – użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł samodzielnie wypełnić ankietę na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl w przygotowanej aplikacji po uprzednim wprowadzeniu loginu, który jest podany w lewym dolnym rogu listu Prezesa
  • Telefon – wywiad telefoniczny realizowany przez teleankieterów GUS,
  • Ankieter – wywiad bezpośredni z respondentem w gospodarstwie rolnym.
 
Kim jest ankieter?

Ankieter jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w Lublinie, który posiada legitymację do przeprowadzenia badania, wystawione przez Dyrektora Urzędu. Wyposażony jest w urządzenie przenośne (tablet), zaopatrzone w specjalistyczne oprogramowanie, wspomagające realizację wywiadu.
Tożsamość teleankietera i ankietera można potwierdzić dzwoniąc oraz upoważnienie na numer infolinii: (22) 279 99 99
(czynny w godz. 8.00-18.00 w okresie trwania badania).

Obowiązek i tajemnica statystyczna

Badania mają charakter obowiązkowy, obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2017. We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej.
Oznacza to, że zebrane w trakcie badań dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne, wyłącznie w celu przygotowania zestawień, analiz i opracowań zbiorczych.

 

Gdzie można znaleźć wyniki badań?

Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach rolnych wykorzystywane są w publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach. Pełny wykaz

tytułów publikacji dostępnych dla odbiorców indywidualnych dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl w zakładce „PUBLIKACJE ”. W Urzędzie Statystycznym w Lublinie znajduje się Informatorium, w którym można zapoznać się z interesującymi danymi statystycznymi. Pracownicy chętnie udzielą wszelkich informacji i pomogą w wyszukaniu potrzebnych wiadomości.

 

W 2017 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu:

 

16 – 31 stycznia

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),

1 – 17 marca

Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),

1 czerwca – 10 lipca

Czerwcowe badanie rolnicze (R-CzBR),
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),

14 – 31 lipca
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),

11 – 25 sierpnia

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb)

16 października – 6 listopada

Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw),

7 – 30 listopada

Badanie sadów według gatunków i odmian (R-r-s),

1 – 21 grudnia
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),

 

2017-01-24 badania rolne plakat 650