Bezpłatne szkolenie dotyczące prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym – 2 grudnia 2019 r.

Burmistrz Bychawy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie:

 ,,Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych”.

Spotkanie będzie dotyczyło prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Jest adresowane do przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedawców napojów alkoholowych.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie w dniu 02 grudnia 2019 r. w godzinach 1000– 1200.

Osoba prowadzącaszkolenie ‒ Pan dr Ireneusz Siudem ‒ specjalista, wieloletni praktyk z zakresu profilaktyki uzależnień, posiada rekomendacje PARPA do prowadzenia szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców dotyczące spożywania alkoholu w obrębie sklepów oraz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym informujemy, że w 2020 r. zostaną przeprowadzone kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. W związku z tym, podczas spotkania omówione będą również zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Janusz Urban

Burmistrz Bychawy